Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4590/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4590/TCT-ĐTNN
V/v: xuất hóa đơn GTGT khi  bán ôtô được miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty khoai mỳ Tây Ninh
(Địa Chỉ: Tân Bình, Hòa Thành, Tây Ninh)
 

Trả Lời Văn Bản Số 70/2005 Ngày 02/10/2005 của Công ty Khoai mỳ Tây Ninh hỏi về việc xuất hóa đơn GTGT khi bán xe ôtô nhập khẩu (được miễn thuế khi nhập khẩu), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo các quy định hiện hành về thủ tục xuất nhập khẩu, trường hợp Công ty Khoai mỳ Tây Ninh nhập khẩu ôtô (thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu và thuế TTĐB), nhưng nay Công ty Khoai mỳ Tây Ninh đem bán cho Công ty khác thì phải truy nộp toàn bộ số thuế TTĐB đã được miễn.

Trước khi bán xe ôtô, Công ty Khoai mỳ Tây Ninh phải thực hiện kê khai và nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB theo các văn bản hướng dẫn hiện hành với cơ quan hải quan nơi Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu xe ôtô. Số thuế nhập khẩu về thuế TTĐB này, Công ty Khoai mỳ Tây Ninh hạch toán vào chi phí bán xe ôtô.

Khi tiến hành bán xe ôtô cho Công ty khác, Công ty Khoai mỳ Tây Ninh phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ giá bán xe và thuế GTGT phải nộp theo quy định hiện hành. Giá bán xe ở đây là giá đã bao gồm cả thuế nhập khẩu và thuế TTĐB. Công ty Khoai mỳ Tây Ninh phải hạch toán số tiền bán xe ôtô vào doanh thu khi xác định thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Khoai mỳ Tây Ninh biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, DTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4590/TCT-ĐTNN ngày 20/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc xuất hóa đơn GTGT khi bán xe ôtô nhập khẩu (được miễn thuế khi nhập khẩu)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.765

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214