Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4582/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4582/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4582/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong TĂCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4259/HQHP-TXNK ngày 12/6/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Điểm c, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2018 của Chính phủ; Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính, thì: "Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Do các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT không quy định mặt hàng phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng có mức thuế suất GTGT là 5%, do đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối chiếu quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính, Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính để thu thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4582/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng phụ gia, chế phẩm, chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.040

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246