Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4581/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4581/TCHQ-GSQL
V/v Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1720/HQHCM-GSQL ngày 11/06/2020 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vướng mắc liên quan đến sửa lỗi, cấp thay thế chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với các trường hợp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP bị cấp lỗi, cơ quan hải quan chấp nhận việc cấp thay thế, sửa chữa chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cấp trước đó theo một trong các hình thức sau:

- Người xuất khẩu phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sửa lỗi trực tiếp trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa và ký xác nhận các nội dung được sửa đổi trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Người xuất khẩu phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cấp mới chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa thay thế cho chứng từ cấp trước đó bị lỗi và thể hiện việc cấp thay thế này trên chứng từ cấp mới.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4581/TCHQ-GSQL ngày 08/07/2020 về Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.480

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!