Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4580/TCHQ-GSQL 2020 phân luồng hàng nhập khẩu là quà biếu quà tặng tài sản di chuyển

Số hiệu: 4580/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4580/TCHQ-GSQL
V/v phân luồng đối với hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong việc áp dụng phân luồng đối với tờ khai nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển khi thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức điện tử và theo tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 38/2015/TT-BTC) của Bộ Tài chính và quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 46 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015. Để đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện áp dụng phân luồng tờ khai, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Trường hợp người khai hải quan lựa chọn khai trên tờ khai giấy, việc phân luồng tờ khai thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp người khai hải quan lựa chọn theo phương thức điện tử, việc phân luồng tờ khai do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thông báo theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (để b/c);
- Cục HQ.TP. Hải Phòng (thay trả lời công văn số 4757/HQHP-QLRR ngày 13/4/2020);
- Cục QLRR (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4580/TCHQ-GSQL ngày 08/07/2020 về phân luồng đối với hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.016

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!