Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4579 TCHQ/KTTT ngày 19/09/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng chống thấm

Số hiệu: 4579TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4579 TCHQ/KTTT
V/v phân loại mặt hàng màng chống thấm

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Thuế ngày 18/07/2003 và Vụ Chính sách Thuế tại tờ trình Bộ ngày 3/9/2003 về việc phân loại mặt hàng màng chống thấm, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất như sau:

1) Về phân loại mã số tính thuế nhập khẩu:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998; Quyết định 137/2001/QĐ/BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hoá:

- Tham khảo chú giải Danh mục HS (nhóm 6807, nhóm 5603);

Mặt hàng màng chống thám được xác định có cốt là vải không dệt hoặc vật liệu không dệt khác được bao bọc, thấm tẩm nhựa đường hoặc chất liệu khác thuộc Chương 56, nhóm 5603, mã số 5603.94.00 - thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15% (mười lăm phần trăm).

2) Đối với các lô hàng phát sinh trước đây (đã thu thuế theo mã số khác):

Để có cơ sở báo cáo Bộ, Tổng Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị kiểm tra, báo cáo thực tế đã đã thu, xác định nguyên nhân và hướng xử lý (nếu do chủ quan thì phải truy thu đủ đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ có liên quan. Nếu do khách quan thì miễn truy thu theo đúng quy trình Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính về xử lý giãn nợ khoanh nợ và các khoản phải nộp khác do nguyên nhân khách quan).

(Báo cáo gửi về Tổng Cục Hải quan - Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu trước ngày 30/9/2003).

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4579 TCHQ/KTTT ngày 19/09/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng chống thấm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127