Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4570/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông báo 271/TB-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4570/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4570/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện Thông báo 271/TB-BTC    

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông báo số 271/TB-BTC ngày 01/8/2007, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai đến các đơn vị hải quan cửa khẩu thực hiện trên cơ sở quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 35 Luật Hải quan, Khoản 5 Điều 9 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ:

1. Ưu tiên làm thủ tục và thông quan ngay trong ngày làm việc đối với các loại thực phẩm và một số hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu có thể chấp nhận nộp chậm 1 số chứng từ (trừ giấy đăng ký kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa phải kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm).

2. Nếu số lượng hàng nhiều, tập trung nhân lực tại cửa khẩu hoặc Điều động tạm thời lực lượng từ các đơn vị khác để giải quyết thủ tục hải quan.

Công văn này thay thế công văn số 4416/TCHQ-GSQL ngày 03/8/2007 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (đ/c Trung);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4570/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông báo 271/TB-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178