Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4568/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu phế liệu từ khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4568/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn hồ sơ mua phế liệu từ khu chế xuất

Căn cứ theo các ý kiến trao đổi giữa Bộ TNMT và Bộ Tài chính, ngày 8/8 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4568/TCHQ-GSQL hướng dẫn về việc nhập khẩu phế liệu từ khu chế xuất.

Theo đó, trong trường hợp doanh nghiệp thu mua phế liệu từ các khu chế xuất thì vẫn phải nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Công văn này được áp dụng từ ngày 8/8/2013.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4568/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phế liệu từ khu chế xuất

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số báo cáo vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp doanh nghiệp thu mua phế liệu từ các khu chế xuất. Liên quan đến việc này. Bộ Tài chính đã có công văn số 8892/BTC-TCHQ ngày 09/7/2013 trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2897/BTNMT-TCMT ngày 30/7/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ; Điều 9 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2897/BTNMT-TCMT ngày 30/7/2013 gửi Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp thu mua phế liệu từ các khu chế xuất phải nộp bản sao có xác nhận sao y bản chính của thương nhân Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c)
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4568/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu phế liệu từ khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.840

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250