Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4566/TCHQ-GSQL về nhập khẩu hộp mực in đã sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4566/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4566/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hộp mực in đã sử dụng

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan Hải quan gặp vướng mắc khi xác định mặt hàng “hộp mực rỗng đã qua sử dụng, có mực in”, cụ thể như sau:

1. Trong Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì mặt hàng “hộp mực in đã có mực in” mã số 8443.99.20.00 thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã sử dụng cấm nhập khẩu.

Căn cứ khoản a mục 3 Điều 4 Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT thì sản phẩm công nghệ thông tin đã sử dụng “nhập khẩu để làm dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới, sản xuất làm mới và tái xuất” thuộc đối tượng không áp dụng danh mục cấm nhập khẩu. Tại mục 1 Điều 2 Thông tư này giải thích từ ngữ “dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới, sản xuất làm mới và tái xuất là hoạt động thay thế mới, lắp ráp, sửa chữa, phục hồi, nâng cấp chức năng cho các máy móc, thiết bị công nghệ thông tin đã qua sử dụng”. Tuy nhiên, hoạt động “làm sạch, làm mới hoặc sản xuất làm mới” hộp mực in từ hộp mực in đã sử dụng, có mực in có đáp ứng cụm từ “thay thế mới” hay không thì chưa được giải thích rõ. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông giải thích rõ thuật ngữ “thay thế mới”.

Theo Tổng cục Hải quan việc làm sạch, làm mới hoặc sản xuất làm mới hộp mực in từ hộp mực in đã sử dụng, có mực in là hoạt động làm sạch hộp mực nhưng chưa đáp ứng hoạt động “thay thế mới” nêu tại mục 1 Điều 2 Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT. Do đó, hộp mực in đã sử dụng, còn một tỷ lệ nhất định mực in thừa trong hộp mực, thuộc mã 8443.99.20.00 thuộc Danh mục cấm nhập khẩu.

2. Thông tư số 43/2009/TT-BTTTT quy định sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng nhập khẩu không áp dụng danh mục trong trường hợp nhập khẩu để làm dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới hoặc sản xuất làm mới nhưng không quy định cơ quan nào xác nhận các sản phẩm công nghệ thông tin thuộc trường hợp nêu trên và cơ quan nào sẽ theo dõi việc nhập khẩu sau khi bảo hành, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, làm mới, sản xuất làm mới để cơ quan Hải quan có cơ sở thực hiện.

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến về nội dung này để Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4566/TCHQ-GSQL về nhập khẩu hộp mực in đã sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.491
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19