Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4564/TCHQ-GSQL 2020 Vướng mắc Chứng từ xuất xứ mặt hàng than đá nhập khẩu

Số hiệu: 4564/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4564/TCHQ-GSQL
V/v chng từ chng nhận xuất xứ

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1239/HQLA-NV ngày 10/6/2020 của Cục Hải quan tỉnh Long An vướng mắc liên quan đến xuất xứ đối với mặt hàng than đá nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ:

Điều 19 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa quy định:

1. Đi với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, sau đó đưa từ kho ngoại quan ra nước ngoài, cơ quan, tổ chức cp Giấy chng nhận xuất xứ hàng hóa xem xét cấp Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ...

3. Đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, sau đó đưa từ kho ngoại quan vào nội địa, Bộ Công Thương chủ trì, phi hợp với Bộ Tài chính hưng dn thực hiện.”

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP không quy định về cấp giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ đối với hàng hóa nước ngoài đưa vào kho ngoại quan sau đó đưa từ kho ngoại quan vào nội địa.

Đến nay, khoản 3 điều 19 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP chưa có hướng dẫn nên Tổng cục Hải quan chưa thừa nhận giá trị pháp lý của giấy chứng nhận xuất xứ số 2010104032 gửi kèm công văn số 1239/HQLA-NV. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An hướng dẫn Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương về vấn đề này.

2. Về trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Điều 23, Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định:

“Trường hợp một lô hàng đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan để nhập khu vào nội địa nhiều lần thì được sử dụng C/O để lập Phiếu theo dõi trừ lùi cho từng lần nhập khu vào nội địa và được áp dụng trù lùi tại nhiều Chi cục Hải quan khác nhau...”.

Trừ lùi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa áp dụng cho hàng hóa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Thông tư số 38/2018/TT-BTC.

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan Long An căn cứ quy định tại Điều 23, Thông tư số 38/2018/TT-BTC để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC
GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4564/TCHQ-GSQL ngày 07/07/2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


770

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!