Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4562/TCHQ-GSQL năm 2013 hồ sơ xuất khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4562/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4562/TCHQ-GSQL
V/v hồ sơ xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 1157/HQBP-NV ngày 10/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước về vướng mắc trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản theo Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 07/6/2013, Bộ Công Thương có công văn số 5334/BCT-CNNg gửi Bộ Tài chính phúc đáp công văn số 7311/BTC-TCHQ ngày 07/6/2013 của Bộ Tài chính về một số vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản liên quan tới Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản.

Xét thấy sự tương đồng trong mục đích của kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hóa của khoáng sản để xác định tiêu chuẩn xuất khẩu theo Thông tư số 04/2012/TT-BXD dẫn trên và Phiếu phân tích mẫu để xác nhận sự phù hợp về tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng xuất khẩu, do một phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS cấp theo Thông tư số 41/2012/TT-BCT dẫn trên đều để xác định tiêu chuẩn lô hàng xuất khẩu. Do vậy, đối với từng lô hàng xuất khẩu, khi làm thủ tục hải quan, ngoài việc thực hiện các quy định của Hải quan, doanh nghiệp cần phải xuất trình bản chính và nộp cho cơ quan Hải quan bản sao kết quả thí nghiệm có xác nhận của doanh nghiệp hoặc nộp bản chính cho cơ quan Hải quan nếu lô hàng xuất khẩu một lần.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4562/TCHQ-GSQL năm 2013 hồ sơ xuất khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.161

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208