Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4523/TCHQ-TXNK phối hợp thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4523/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4523/TCHQ-TXNK
V/v phối hợp thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày 28/08/2012 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3020/TCT-KK ngày 22/08/2012 của Tổng cục Thuế đề nghị Tổng Cục Hải quan phối hợp với Tổng cục Thuế trong quá trình triển khai thực hiện quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện báo cáo định kỳ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài (báo cáo theo điểm 4 công văn số 3568/TCHQ-TXNK ngày 16/07/2012 của Tổng cục Hải quan) thì đồng thời gửi Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để biết và phối hợp thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để p/h);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội (để p/h);
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK-CST(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4523/TCHQ-TXNK phối hợp thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.826
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202