Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4522/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4522/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng rượu

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Chi nhánh công ty thương mại Hải Phòng 
Số 5 Phan Chu Trinh - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17/10/CV-CNCT ngày 17/10/2005 của Chi nhánh Công ty Thương mại Hải Phòng xin được giải quyết việc phong tỏa tài khoản của đơn vị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3199/TCHQ-KTTT ngày 12/08/2005, số 3924/TCHQ-KTTT ngày 27/09/2005 của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp. Trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay ra Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty Thương mại Hải Phòng biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT(2), KTTT(4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4522/TCHQ-KTTT ngày 31/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc phong tỏa tài khoản của đơn vị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.520

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!