Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4520/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn triển khai thủ tục hải quan điện tử trong năm 2012 do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Số hiệu: 4520/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4520/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn triển khai thủ tục hải quan điện tử trong năm 2012

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Nam.

Phúc đáp công văn số 674/KH-HQQNa, 675/HQQNa-NV ngày 17/7/2012 và công văn số 771/HQQNa-NV ngày 14/8/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc mở rộng thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) tại đơn vị, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Ban Cải cách hoan nghênh đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm của Cục Hải quan Quảng Nam trong việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện TTHQĐT trong năm 2012, góp phần thực hiện thành công kế hoạch hiện đại hóa của ngành.

Tuy nhiên, TTHQĐT đang được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm trên cơ sở Quyết định 103/2009/QĐ-TTg (kéo dài đến quý II/2012 theo văn bản số 35/VPCP-KTTH ngày 03/01/2012). Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 103, việc áp dụng thí điểm TTHQĐT tại từng Cục Hải quan phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Như vậy, với đề xuất triển khai thí điểm TTHQĐT của Cục Hải quan Quảng Nam áp dụng từ 15/8/2012 là không kịp về thời gian để báo cáo Bộ Tài chính và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đang được Chính phủ chỉ đạo nhanh chóng xây dựng Nghị định áp dụng chính thức TTHQĐT để thay thế Quyết định 103.

Vì vậy, để đảm bảo tính pháp lý trong triển khai Ban Cải cách đề nghị Cục Hải quan Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốt các nội dung công việc mà đơn vị đã xây dựng tại công văn số 674/KH-HQQNa ngày 17/7/2012 để khi Nghị định TTHQĐT có hiệu lực sẽ áp dụng chính thức.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT, Trưởng ban (để b/c);
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4520/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn triển khai thủ tục hải quan điện tử trong năm 2012 do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.512
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0