Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4508/TCHQ-TXNK 2017 phân loại bộ sản phẩm Polyurethan

Số hiệu: 4508/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4508/TCHQ-TXNK
V/v phân loại bộ sản phẩm Polyurethan

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua các phản ánh vướng mắc liên quan đến việc phân loại bộ sản phẩm để sản xuất Polyurethan và việc thực hiện theo công văn số 2568/TCHQ-GSQL ngày 11/05/2007 và Công văn số 4785/TCHQ-GSQL ngày 10/10/2006, Tổng cục hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Thực hiện phân loại bộ sản phẩm đ sản xuất Polyurethan căn cứ theo đúng Chú giải pháp lý I của Phn VII tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, cụ thể:

1. Các mặt hàng xếp thành bộ từ hai hay nhiều phần cấu thành riêng biệt, trong đó một số hoặc tất cả các phn cu thành của các mặt hàng nằm trong Phn này và được nhằm trộn với nhau đ tạo ra một sản phm của Phần VI hay VII, phải được xếp vào nhóm phù hợp với sản phm đó, với điều kiện các phn cu thành đó thỏa mãn:

(a) theo cách thức đóng gói của chúng cho thấy rõ ràng là chúng được nhằm sử dụng cùng nhau mà không cần phải đóng gói lại;

(b) được đi kèm cùng với nhau; và

(c) có thể nhận biết là chúng nhằm bổ sung cho nhau, thông qua bản chất hoặc tỷ lệ tương ứng của chúng trong sản phẩm.”

Các mặt hàng thỏa mãn Chú giải pháp lý nêu trên được phân loại như bộ sản phẩm. Trường hợp doanh nghiệp cam kết các mặt hàng xuất/nhập khẩu không sử dụng đ sản xuất Polyurethan thì phân loại riêng từng mặt hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kim định HQ và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để p/hợp kiểm tra);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4508/TCHQ-TXNK ngày 05/07/2017 về phân loại bộ sản phẩm Polyurethan do Tổng cục hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


784

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7