Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4501/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị điện hóa dùng để nghiên cứu khoa học do Tổ chức Trao đổi hàn lâm Đức DAAD tặng Trường Đại học Bách Khoa.

Số hiệu: 4501/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4501/TCHQ-KTTT
V/v: miễn thuế nhập khẩu hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ giáo dục đào tạo

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8412/BGD&ĐT-HTQT ngày 19.9.2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị điện hóa dùng để nghiên cứu khoa học do Tổ chức Trao đổi hàn lâm Đức DAAD tặng Trường Đại học Bách Khoa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4.3.2 mục II phần D Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 của Bộ Tài chính thì:

- Lô hàng quà biếu, quà tặng mang mục đích nghiên cứu khoa học thì được xét miễn thuế. Cơ quan có thẩm quyền xét miễn thuế là Tổng cục Hải quan.

- Thủ tục hồ sơ xét miễn thuế gồm:

+ Công văn yêu cầu xét miễn thuế của Trường Đại học Bách Khoa.

+ Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận tặng hàng.

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan.

+ Thông báo thuế của cơ quan hải quan.

(Trừ công văn là bản chính, các hồ sơ còn lại là bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính và chữ ký của lãnh đạo nhà trường).

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Trường Đại học Bách khoa nộp hồ sơ xin miễn thuế theo quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4501/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị điện hóa dùng để nghiên cứu khoa học do Tổ chức Trao đổi hàn lâm Đức DAAD tặng Trường Đại học Bách Khoa.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112