Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 450/TCT-CS hướng dẫn lập hóa đơn khi ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 450/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 450/TCT-CS
V/v hướng dẫn lập hóa đơn khi ủy thác xuất khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần chế biến Nông sản Thái Bình;
(Km 3+500, Quốc lộ 10, TP Thái Bình)
- Công ty cổ phần XNK Kỹ thương Đông Á.
(Số 2 - Tổ 7 Khu 2 - Phường Giếng Đáy - TP Hạ Long - Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 03/CV-CT ngày 12/7/2012 và công văn số 04/CV-CT ngày 22/9/2012 của Công ty cổ phần chế biến Nông sản Thái Bình, công văn số 08/ĐA ngày 20/11/2012 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kỹ Thương Đông Á về lập hóa đơn đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu, kể cả ủy thác xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại đoạn cuối khoản 4 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên về đối tượng được hoàn thuế trong trường hợp ủy thác xuất khẩu là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính về hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp xuất khẩu.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.3, Phụ lục 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 29/8/2010 của Bộ Tài chính và công văn số 339/TCT-CS ngày 25/11/2011 của Tổng cục Thuế về sử dụng hóa đơn trong trường hợp ủy thác xuất khẩu:

"Trường hợp tổ chức, cá nhân xuất khẩu tự in hoặc đặt in hóa đơn xuất khẩu để sử dụng khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thì tổ chức, cá nhân xuất khẩu sử dụng hóa đơn xuất khẩu tự in hoặc đặt in để kê khai, nộp thuế, hoàn thuế.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điều động nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ.

Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT. Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu qua một doanh nghiệp khác (doanh nghiệp nhận ủy thác), thì khi xuất hàng giao cho doanh nghiệp nhận ủy thác sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của doanh nghiệp ủy thác và doanh nghiệp nhận ủy thác, doanh nghiệp ủy thác lập hóa đơn GTGT cho doanh nghiệp nhận ủy thác với mức thuế suất 0%.

Doanh nghiệp nhận ủy thác sử dụng hóa đơn xuất khẩu để xuất cho khách hàng nước ngoài.

Doanh nghiệp ủy thác thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng được điều kiện hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và hồ sơ thủ tục hoàn thuế hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần chế biến Nông sản Thái Bình và Công ty cổ phần XNK Kỹ thương Đông Á biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 450/TCT-CS hướng dẫn lập hóa đơn khi ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.692
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219