Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4496/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu chênh lệch hàng nhập đền bù.

Số hiệu: 4496/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4496/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế chênh lệch  cho hàng nhập khẩu đền bù 

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
 - Công ty liên doanh Mercedes-Benz Việt Nam
 (13 Quang Trung, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 170/25-MBV ngày 9/10/2005 của Công ty liên doanh Mercedes-Benz Việt Nam về việc hoàn thuế nhập khẩu chênh lệch hàng nhập đền bù. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục III, phần D, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính quy định việc xét giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển bốc xếp.

Trường hợp của Công ty liên doanh Mercedes-Benz, hàng hóa nhập khẩu đã không còn nằm trong sự kiểm tra giám sát của Hải quan, phát hiện bị hư hỏng tại kho của công ty do vậy không được xét giảm thuế. Đối với lô hàng nhập bù việc hải quan tính thuế nhập khẩu là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh Mercedes-Benz; Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4496/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu chênh lệch hàng nhập đền bù.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170