Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4492/TCHQ-KTTT về xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4492/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4492/TCHQ-KTTT
V/v Xác định trị giá tính thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1022/HQNA-NV ngày 04/09/2008 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An hướng dẫn Chi cục Hải quan Cảng về việc xác định các khoản đảm bảo, tổ chức tham vấn, chiết khấu giảm giá. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu khai giá FOB: Căn cứ quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008, theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa khai giá FOB thì phải khai báo phí vận tải (F) và các chi phí có liên quan khác (nếu có) theo đúng quy định. Trường hợp doanh nghiệp không khai báo phí vận tải (F) hoặc khai báo nhưng không hợp pháp, hợp lệ thì bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tác và các phương pháp xác định trị giá.

2. Về việc chiết khấu giảm giá: Căn cứ quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 thì mặt hàng xe máy nhập khẩu nếu có mức giá khai báo sau khi trừ đi khoản chiết khấu giảm giá thấp hơn cơ sở dữ liệu giá thuộc đối tượng nghi vấn và phải tổ chức tham vấn, xác định trị giá tính thuế theo quy định.

3. Việc chuyển hồ sơ sang khâu sau thông quan phải thực hiện đúng đối tượng quy định tại Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008, theo đó, không chuyển hồ sơ sang khâu sau thông quan đối với lô hàng đã tổ chức tham vấn.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4492/TCHQ-KTTT về xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.48.106