Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4490/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4490/TCT-TS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 1423/CT-CV ngày 21/11/2005 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc thu lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại tiết c, điểm 2 mục III phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ: “Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thỏa thuận, nếu quy định không thu hoặc miễn thu phí, lệ phí (nói chung) hoặc lệ phí trước bạ (nói riêng), áp dụng đối với cả phía Việt Nam thì đơn vị trực tiếp thực hiện dự án (hoặc Ban quản lý dự án) là phía Việt Nam cũng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thuộc Chương trình, Dự án đã ký kết”.

Căn cứ Điều 3 Hiệp định giữa Chính phủ Thuỵ Điển và Chính phủ Việt Nam về các điều khoản và điều kiện chung đối với hợp tác phát triển giai đoạn 2001 – 2006: “Hàng hóa hoặc các nguồn lực khác do Thuỵ Điển tài trợ được miễn thuế nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt hoặc các khoản chi phí khác”.

Theo đó, 01 xe ô tô và 33 xe máy do Chính phủ Thuỵ Điển tài trợ để thực hiện dự án ODA không hoàn lại thuộc đối tượng không phải chịu lệ phí trước bạ khi chuyên gia của Thuỵ Điển hoặc Ban quản lý Dự án đăng ký quyền sở hữu, sử dụng để phục vụ cho Dự án; Ban quản lý Dự án Chia sẻ tỉnh Quảng Trị đã nộp lê phí trước bạ đối với số xe ô tô và xe máy nói trên thì Cục thuế làm thủ tục hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ đã nộp cho đơn vị; Trường hợp số ô tô, xe máy trên không sử dụng vào mục đích dự án (không đăng ký quyền sử dụng tên chuyên gia hoặc Ban quản lý dự án) thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Đề nghị Cục thuế kiểm tra hồ sơ cụ thể và giải quyết theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4490/TCT-TS ngày 08/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc thu lệ phí trước bạ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214