Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4485/TXNK-DTQLT năm 2018 vướng mắc nợ thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 4485/TXNK-DTQLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 09/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4485/TXNK-DTQLT
V/v vướng mắc nợ thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nng.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số 1102/BC-HQĐNg ngày 22/6/2018 của Cục Hải quan TP. Đà Nng phản ánh về những vướng mắc trong 06 tháng đầu năm 2018. Đối với vướng mắc nêu tại mục I: “Hiện nay, đối với biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, trường hợp đối tượng bị cưỡng chế không tự kê khai tài sản, thì việc thu thp thông tin, xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế theo quy định là rt khó khăn. Vì không biết doanh nghiệp có những tài sản gì, ở đâu, xác minh thông tin những cơ quan nào, đơn vị nào? Đề nghị có hướng dn cụ thể, rõ ràng hơn về cách thức thu thập thông tin về tài sản đ thực hiện biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, bán đu giá tài sản - Điều 38 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016”, sau khi trao đi với Vụ Pháp chế (Tổng cục), Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng chế đã được quy định cụ thể tại Điều 33 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ, Điều 38 Thông tư 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nng nghiên cứu và tổ chức thực hiện. Mặt khác, khoản 1 Điều 38 Thông tư 155/2016/TT-BTC đã quy định các “quyền” của người ra quyết định cưỡng chế khi xác minh thông tin về tài sản. Do đó, người ra quyết định cưỡng chế căn cứ từng loại tài sản, tùy từng trường hợp cụ thể để vận dụng quyền của mình.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Văn phòng TC (để biết);
- Lưu: VT, D
TQLT - Xuân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4485/TXNK-DTQLT năm 2018 vướng mắc nợ thuế do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.433

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5