Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 448/TCHQ-TXNK năm 2017 về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 448/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 448/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất ƯĐĐB đối với hàng hóa kinh doanh TNTX

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM.
(27 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 261/CV-XNK ngày 07/12/2016 của Công ty TNHH Một Thành viên Dầu khí Thành Phố Hồ Chí Minh (SAIGON PETRO CO.,LTD) về thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt đối với tờ khai hải quan nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm đ Khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất, thì thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu.

Việc bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế nhập khẩu đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ.

2. Căn cứ các Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết cho giai đoạn 2016-2018, hàng hóa nhập khẩu (bao gồm hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất) nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại các Nghị định này thì được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do tương ứng.

3. Trường hợp Công ty kinh doanh các mặt hàng xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất thì thời điểm nộp C/O form ưu đãi đặc biệt được áp dụng theo hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 của Bộ Tài chính.

4. Thủ tục kiểm tra, xác định xuất xứ (C/O) cho hàng hóa tạm nhập tái xuất thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công thương hướng dẫn về quy tắc xuất xứ áp dụng đối với các Hiệp định thương mại tự do tương ứng, Thông tư số 38/2015/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 448/TCHQ-TXNK năm 2017 về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


606

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123