Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4468/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4468/TCHQ-KTTT
V/v: Xin miễn nợ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty liên doanh Dri
(12 Trần Phú – TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng)
 - Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 176/CV-DRI ngày 27/05/2005 của Công ty Liên doanh DRI về việc xin miễn nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì Công ty phải nộp đủ số tiền phạt do chậm nộp thuế nhập khẩu theo đúng quy định.

Việc xem xét cho miễn nợ phạt do chậm nộp thuế nhập khẩu theo đề nghị của Công ty là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

2) Tuy nhiên, hiện nay các trường hợp nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu do nguyên nhân khách quan không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ theo Thông tư số 06/1998/TTLT-BTC-TCHQ và Thông tư số 32/2002/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đang yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương báo cáo từng trường hợp cụ thể để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Vì vậy, khi có hướng dẫn xử lý chung Tổng cục Hải quan sẽ xem xét giải quyết cho Công ty trong thời gian sớm nhất.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục xin miễn phạt chậm nộp thuế do nguyên nhân khách quan theo hướng dẫn tại công văn số 2735/TCHQ-KTTT ngày 12/07/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Liên doanh DRI được biết và làm việc trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), Vụ KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4468/TCHQ-KTTT ngày 27/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.679

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!