Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4447/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4447/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1340 CT/QLDN ngày 24/10/2005 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Phú Yên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1d, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu có đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định điểm 1d, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (có hợp đồng xuất khẩu, hóa đơn GTGT, tờ khai hải quan có xác nhận của cơ quan hải quan hàng đã xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu được thanh toán qua ngân hàng), riêng về điều kiện thanh toán, số tiền bên mua đã thanh toán qua ngân hàng có tổng giá trị lớn hơn số tiền theo hợp đồng do đơn vị mua ứng trước tiền hàng cho bên bán (đơn vị có bản giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật) thì Cục thuế xem xét cho đơn vị được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với lô hàng xuất khẩu đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4447/TCT-DNNN ngày 06/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.409

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222