Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4437/TXNK-PL năm 2017 về xác định mã số cho mặt hàng Maltodextrin Maltrin QD M500 do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 4437/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 10/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4437/TXNK-PL
V/v xác định mã số cho mặt hàng Maltodextrin Maltrin QD M500

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NUTIFOOD Bình Dương.
(Lô E 3-E4, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, Bình Dương)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 08-09/NU-TCHQ ngày 08/9/2017 của Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NUTIFOOD Bình Dương về việc xác định mã số đối với mặt hàng đường Maltodextrin Maltrin QD M500. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Theo công văn số 775/KĐ3-NV ngày 22/8/2017 của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 thì mẫu hàng “Maltrin QD M500 Maltodextrin” có kết quả phân tích là “Maltodextrin, hàm lượng đường khử (tính theo dextrose) là 10,72% tính theo trọng lượng chất khô”.

Qua tra cứu Cơ sở dữ liệu về phân loại và áp dụng mức thuế (Chương trình MHS) của Tổng cục Hải quan thì kết quả phân tích nêu trên tương tự kết quả phân tích của mẫu hàng được phân loại vào mã số 1702.90.99 tại Thông báo số 4481/TB-TCHQ ngày 24/4/2014 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục HQ KCN Mỹ Phước để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh
Bình Dương;
- Lưu: VT, PL-Đương
(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4437/TXNK-PL năm 2017 về xác định mã số cho mặt hàng Maltodextrin Maltrin QD M500 do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.257
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176