Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4390/TCHQ-KTTT về việc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4390/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4390/TCHQ-KTTT
V/v thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Hải
(số 53 - Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 230-08/CV ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Hải về thủ tục hoàn thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Lào Cai; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì:

- Hàng hoá nhập khẩu vì lý do nào đó tái xuất trả lại chủ hàng hoặc tái xuất sang nước thứ ba, đáp ứng điều kiện tại Điểm 8, Mục I, Phần E thì thuộc đối tượng hoàn thuế, nếu đã nộp thuế, trường hợp tái xuất trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế.

- Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 14 Mục II Phần E. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá nhưng không tái xuất trả cho phía nước ngoài, mà tái xuất khẩu sang nước thứ ba thì văn bản thoả thuận trả lại hàng hoá cho phía nước ngoài được thay bằng hợp đồng xuất khẩu hàng cho nước thứ ba, hoặc văn bản chỉ định bán hàng cho nước thứ ba của chủ hàng nước ngoài; hợp đồng phải ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại và xuất xứ của hàng hoá: nộp 01 bản sao.

- Trường hợp hàng hoá nhập khẩu nhưng tái xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất trả cho chủ hàng nước ngoài, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại các địa điểm khác nhau (không cùng một cửa khẩu) nhưng đều thuộc một Cục Hải quan thì sẽ được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu.

- Thẩm quyền hoàn thuế là Cục trưởng Cục Hải quan.

2. Theo hướng dẫn tại Điểm 5 Mục IV Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 nêu trên của Bộ Tài chính thì nếu người nộp thuế có số tiền thuế nhập khẩu được hoàn theo qui định, nhưng tại thời điểm được hoàn thuế người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt và không yêu cầu bù trừ giữa số tiền thuế được hoàn vào số tiền thuế phải nộp của lần tiếp theo thì cơ quan hải quan sẽ hoàn trả tiền thuế được hoàn cho doanh nghiệp. Quyết định hoàn thuế được Cục Hải quan gửi cho Kho bạc Nhà nước để Kho bạc Nhà nước thực hiện hoàn trả tiền thuế cho người nộp thuế theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Long Hải biết, liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết cụ thể./.  

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4390/TCHQ-KTTT về việc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.105
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41