Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4379/TXNK-TGHQ năm 2017 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 4379/TXNK-TGHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 08/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4379/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan hàng NK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3236/HQHCM-TXNK ngày 20/10/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc công tác kiểm tra, xác định trị giá hải quan. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu là cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định, không s dụng để áp đặt trị giá hải quan.

2. Về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung mức giá tham chiếu một số mặt hàng tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá: Thời gian va qua, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có một số kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá. Tuy nhiên, một số nội dung đề xuất chưa đáp ứng theo hướng dẫn tại công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017 của Tổng cục Hải quan nên Cục Thuế xuất nhập khẩu đã trả hồ sơ để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại các trường hợp Tổng cục Hải quan trả hồ sơ, hoàn thiện đề xuất xây dựng sửa đổi, bổ sung mức giá tham chiếu tại Danh mục theo đúng hướng dẫn tại công văn số 905/TCHQ- TXNK.

Những hồ sơ đề xuất đáp ứng đầy đủ các nguồn thông tin, tài liệu theo yêu cầu tại công văn số 905/TCHQ-TXNK , Cục Thuế xuất nhập khẩu sẽ thực hiện kiểm tra thông tin, dữ liệu để xem xét trong quá trình xây dựng Danh mục theo quy định.

3. Về việc xác định dấu hiệu nghi vấn, xác định trị giá hải quan: Đ nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xác định dấu hiệu nghi vấn, thực hiện kiểm tra, xác định trị giá theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 55 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015, công văn hướng dẫn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/02/2017 và công văn số 6338/TCHQ-TXNK ngày 27/9/2017 của Tổng cục Hải quan.

Hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng kết quả tham vấn một ln để áp dụng cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ-HằngB (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4379/TXNK-TGHQ năm 2017 về trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.073
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176