Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4360/BCT-BGMN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 20/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4360/BCT-BGMN
V/v nhập khẩu một số mặt hàng qua các cửa khẩu phụ tỉnh Tây Ninh

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 861/UBND-KTTC và công văn số 874/UBND-KTTC ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị cho phép Thương nhân, Cư dân biên giới được nhập khẩu các mặt hàng động vật sống họ trâu, bò, lợn sống và gia cầm qua các cửa khẩu phụ của tỉnh Tây Ninh. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đối với mặt hàng động vật sống họ trâu, bò (nhóm 01.02)

Để tạo điều kiện cho hoạt động phát triển sản xuất, ổn định đời sống, tăng cường các hoạt động giao lưu mua, bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới. Bộ Công Thương nhất trí cho phép Thương nhân biên giới, Cư dân biên giới được nhập khẩu động vật sống họ trâu, bò (nhóm 01.02) từ Campuchia về Việt Nam qua các cửa khẩu phụ đã xây dựng cơ sở nuôi cách ly và kiểm dịch động vật tại các huyện biên giới của tỉnh Tây Ninh.

2. Đối với mặt hàng lợn sống, gia cầm sống (nhóm 01.03 và 01.05)

Tỉnh Tây Ninh có 13 cửa khẩu phụ, trong đó có 10 cửa khẩu phụ chưa đủ các lực lượng chức năng như Hải quan, Kiểm dịch động thực vật. Việc nhập khẩu mặt hàng lợn sống, gia cầm sống qua các cửa khẩu phụ khi chưa có đủ các lực lượng chức năng và chưa xây dựng các khu vực cách ly đối với mặt hàng lợn sống, gia cầm sống sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Do đó, để kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh xây dựng các khu cách ly, kiểm dịch đối với mặt hàng lợn sống, gia cầm sống tại các cửa khẩu phụ đã có đầy đủ lực lượng chức năng trước khi xin ý kiến Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương thông báo để Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- TCHQ, BNN&PTNT, BTLBĐBP;
- Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh;
- Các Vụ, Cục: PC, KV1, XNK;
- Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4360/BCT-BGMN ngày 20/05/2016 về nhập khẩu một số mặt hàng qua cửa khẩu phụ tỉnh Tây Ninh do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


652

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74