Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4357/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hỗ trợ thông tin giá của mặt hàng ôtô XIALI do Trung Quốc sản xuất

Số hiệu: 4357/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4357/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế ôtô

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 895/HQLS-NV ngày 7/9/2006 về việc hỗ trợ thông tin giá của mặt hàng ôtô XIALI do Trung Quốc sản xuất. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Theo công văn của Cục Hải quan Lạng Sơn, tra cứu trên cơ sở dữ liệu sẵn có trên hệ thống dữ liệu giá GTT22 chỉ có giá của mặt hàng tương tự nhập khẩu tại tờ khai HQ số 1657/NK/KD ngày 14/4/2006 nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, trị giá giao dịch là 4.780 USD nhưng quá thời Điểm 90 ngày kể từ ngày mở tờ khai của lô hàng đang tiến hành tham vấn.

2. Đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn căn cứ thẩm quyền, nguyên tắc xác định giá đã quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan để xác định giá theo đúng quy định. Trường hợp nếu không có thông tin dữ liệu của mặt hàng tương tự giống hệt theo báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn, thì áp dụng linh hoạt các phương pháp theo Điểm a Mục 4.3.4 công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4357/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hỗ trợ thông tin giá của mặt hàng ôtô XIALI do Trung Quốc sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.085
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37