Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 435/TCHQ-GSQL sử dụng tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 435/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH     
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 435/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng tờ khai hải quan   

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, Thành phố trong việc quản lý, sử dụng tờ khai hải quan, như: Chất liệu giấy in, mực in không đảm bảo, tờ khai nhàu nát, nét mực không đều, khuôn mẫu, kích cỡ giấy không thống nhất, … Về vấn đề này, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Giai đoạn hiện nay, ngành Hải quan đang chuyển dần từ hình thức khai hải quan truyền thống sang khai điện tử (năm 2010 sẽ triển khai áp dụng tại 12 Cục Hải quan tỉnh, Thành phố và sẽ mở rộng hơn trong các năm tiếp theo). Mặt khác, thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, định hướng trong thời gian tới, cơ quan Hải quan chỉ xây dựng mẫu tờ khai, không phát hành, người khai hải quan tự in ấn từ các mẫu tờ khai có trên mạng để khai báo. Do vậy, việc in ấn, sử dụng tờ khai hải quan tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 3640/TCHQ-GSQL ngày 22/6/2009 và 4460/TCHQ-GSQL ngày 28/7/2009 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc yêu cầu doanh nghiệp khi khai báo hải quan phải sử dụng tờ khai đảm bảo đúng khuôn mẫu, kết cấu, tiêu chí the quy định của Tổng cục Hải quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Đồng Nai (thay trả lời);
- Công ty in Nam Hải (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 435/TCHQ-GSQL sử dụng tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.622
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206