Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4334/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4334/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế NK, thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty cổ phần Quốc tế Sun Ivy
(Số 1 - Bắc Sơn – Ba Đình – Hà Nội)
- Cục hải quan thành phố Hà Nội
 

Trả lời công văn số N50627 ngày 27/6/2005 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sun Ivy về việc xin hoàn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 7745/NK/D ngày 6/9/2004 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội để phục vụ công tác an ninh cho công trình xây dựng của TW. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với các thiết bị an ninh nhập khẩu để trang bị cho các công trình xây dựng của TW. Ngày 29/9/2004, Bộ Tài chính đã có công văn số 11046 TC/TCHQ gửi Bộ Công an hướng dẫn thực hiện và giao cho Hải quan nơi mở tờ khai kiểm tra hồ sơ, hàng hóa thực nhập khẩu, ra quyết định miễn thuế và không thu thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên lô hàng của Công ty nhập khẩu theo tờ khai trên có hợp đồng kinh tế giữa Công ty và Bộ Công an không đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại điểm 2 công văn số 11046 TC/TCHQ ngày 29/9/2004 nên không được hoàn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty biết và làm việc với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (để biết)
- Lưu:VT(2), KTTT(5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4334/TCHQ-KTTT ngày 18/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin hoàn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 7745/NK/D ngày 6/9/2004 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!