Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4334/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 4334/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4334/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006 

 

 

Kính gửi:

Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH TMDV Máy Tính Truyền Thông Ii
(02 Huỳnh Khương Ninh-Quận I- TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28/2006/CMCSG ngày 15 tháng 06 năm 2006 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ máy tính truyền thông II đề nghị miễn thuế nhập khẩu lô hàng phục vụ giáo dục đào tạo và công văn số 29/2006/CMCSG ngày 15/6/2006 đề nghị giải tỏa cưỡng chế trong thời gian chờ xét miễn thuế nhập khẩu. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3, Mục II, Phần D, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyên dùng phục vụ dự án giáo dục, đào tạo thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu.

Trong thời gian chờ giải quyết miễn thuế, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chưa làm thủ tục cưỡng chế nhập khẩu đối với tờ khai nhập khẩu số: 9338/NKD/KV4 ngày 02/06/2006 và tờ khai số: 9332/NKD/KV4 ngày 02/06/2006 của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ máy tính truyền thông II với Điều kiện ngoài số nợ thuế của 02 tờ khai nhập khẩu nêu trên, Công ty không có nợ thuế quá hạn quá 90 ngày của lô hàng khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ máy tính truyền thông II được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4334/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38