Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4322/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4322/TCHQ-KTTT
V/v: Truy thu thuế nhập khẩu
Brifisol 512 New

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

Kính gửi : Công ty nông súc sản xuất nhập khẩu (Cataco)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 235/NSS.2005 ngày 09/6/2005 của Công ty Nông súc sản xuất nhập khẩu (CATACO) về việc đề nghị miễn truy thu thuế đối với các lô hàng Brifisol 512 New nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về trường hợp Công ty bị truy thu thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Brifisol 512 New, ngày 26/9/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3904/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan TP. Cần Thơ về hồ sơ, thủ tục và trình tự xem xét xóa nợ theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính và các công văn hướng dẫn thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Cần Thơ để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Nông súc sản xuất nhập khẩu (CATACO) biết và phối hợp với Cục Hải quan TP. Cần Thơ thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Cần Thơ;
- Lưu:VT, KTTT(5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4322/TCHQ-KTTT ngày 17/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị miễn truy thu thuế đối với các lô hàng Brifisol 512 New nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.400

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!