Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4317/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin được ân hạn nộp thuế nhập khẩu truy thu

Số hiệu: 4317/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4317/TCHQ-KTTT
 V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công Ty Tnhh J & D Vinako
(KCN Trảng Bàng – Tây Ninh)
 Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố

 

Trả lời công văn số 45/CV-XNK ngày 29/8/2006 của Công ty TNHH J & D VINAKO về việc xin được ân hạn nộp thuế nhập khẩu truy thu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty TNHH J & D VINAKO là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có nợ thuế truy thu tại Cục Hải quan Tây Ninh số tiền 7,3 tỷ đồng của các lô hàng nguyên phụ liệu dệt may, do chưa am hiểu hết pháp luật Việt Nam nên đã vi phạm về quy chế quản lý đối với hàng gia công xuất khẩu. Hiện nay, để khắc phục hậu quả Công ty đã nộp được 03 tỷ đồng tiền thuế truy thu. Tuy nhiên, vừa qua Công ty đã nộp một Khoản tiền lớn nên có khó khăn về tài chính, do đó Công ty xin được nộp dần nợ thuế theo kế hoạch.

Xét thấy Công ty TNHH J & D VINAKO có ý thức trong việc chấp hành các quyết định truy thu thuế. Mặc khác, để giảm bớt khó khăn về tài chính cho Công ty (vì hiện nay Công ty đang giải quyết việc làm cho 740 công nhân tại tỉnh Tây Ninh). Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa với Điều kiện:

- Công ty phải có cam kết bằng văn bản với Cục Hải quan Tây Ninh đúng như nội dung Công ty đã trình bày tại CV số 45/CV-XNK ngày 29/8/2006 (gửi kèm theo).

- Các lô hàng mới phát sinh đủ Điều kiện nhập khẩu.

- Đối với các lô hàng nhập khẩu là hàng nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế; đối với các lô hàng kinh doanh phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Giao Cục Hải quan Tây Ninh theo dõi, đôn đốc việc trả nợ thuế của Công ty nếu không thực hiện đúng cam kết thì cưỡng chế theo quy định.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi Công ty đến mở tờ khai kiểm tra chứng từ trả nợ thuế theo cam kết trước khi làm thủ tục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH J & D VINAKO biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4317/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin được ân hạn nộp thuế nhập khẩu truy thu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.077
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213