Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4315/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4315/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế hàng nhập khẩu
 

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục hải quan Tp.Hải Phòng
- Chi nhánh công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ quốc phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 388/CV ngày 04/10/2005 của Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ Quốc phòng) v/v xin giải tỏa cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu do nợ truy thu xe máy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về giá tính thuế: Đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng mời ngay Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất lên làm việc theo nội dung đã được hướng dẫn tại công văn số 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/06/2005 của Tổng cục Hải quan.

2/ Về giải tỏa cưỡng chế: Trong khi chờ kết luận của Cục Hải quan TP.Hải Phòng về việc xác định trị lô hàng xe máy SH 150 do Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất nhập khẩu, để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ Quốc phòng), đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ Quốc phòng) đến hết ngày 31/12/2005 với điều kiện Công ty chỉ nợ phần thuế chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng xe máy Honda SH 150 nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng và Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ Quốc phòng) được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT(2), Vụ KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4315/TCHQ-KTTT ngày 17/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu do nợ truy thu xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!