Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4313/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4313/TCHQ-GSQL
V/v: áp dụng hình thức đăng ký
tờ khai 01 lần đối với báo chí NK

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty xuất nhập khẩu Sách báo

Trả Lời Công Văn Số 369/Cv-XNSB/2005 ngày 05/7/2005 của Quý Công ty về đề nghị được áp dụng hình thức đăng ký tờ khai 01 lần đối với báo chí nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay Tổng cục Hải quan đang dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan bổ sung, sửa đổi. Vấn đề Công ty nêu tại công văn số 369/CV-XNSB/2005 ngày 05/7/2005 về áp dụng hình thức đăng ký tờ khai 01 lần đối với báo chí nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu và sẽ hướng dẫn cụ thể tại các văn bản trên để áp dụng thực hiện từ năm 2006.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hà Nội;
- Cục HQ TP. HCM;
- Lưu:VT, GSQL(2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4313/TCHQ-GSQL ngày 17/10/2005 của Tổng cục Hải quan về đề nghị được áp dụng hình thức đăng ký tờ khai 01 lần đối với báo chí nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!