Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4311TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4311TCHQ/GSQL
V/v: tạm nhập-tái xuất và lưu hành
xe môtô phân khối lớn

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

- Cục hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục hải quan tỉnh Tây Ninh

Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Cục hải quan tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5858/VPCP-KTTH ngày 11/10/2005 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đồng ý để hai tình nguyện viên quốc tịch Anh được phép tạm nhập tái xuất có thời hạn đối với 02 xe môtô có phân khối trên 500cc và lưu hành tại Việt Nam nhằm mục đích quyên góp tiền cho Làng trẻ em SOS Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại 02 xe môtô có phân khối lớn trên 500cc đã đến cảng Hải Phòng. Dự kiến hành trình của 02 tình nguyện viên sẽ xuất phát tại Hải Phòng và kết thúc tại cửa khẩu Mộc bài – Tây Ninh.

Căn cứ nội dung quy định tại Điều 52 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng (nơi làm thủ tục tạm nhập) yêu cầu 02 tình nguyện viên phải nộp giấy phép do cơ quan Công an cấp theo quy định khi làm thủ tục tạm nhập đối với 02 xe môtô. Ngay sau khi quyết định cho 02 xe môtô thông quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng fax tờ khai tạm nhập cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài.

- Cục Hải quan Tây Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài thực hiện đúng quy định tại công văn số 3343/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc quản lý xe ôtô tạm nhập đối với trường hợp nêu trên.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan Tây Ninh thực hiện đúng nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT, GSQL(2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4311 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm nhập-tái xuất và lưu hành xe môtô phân khối lớn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!