Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4306/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4306/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu phương tiện vận tải NK tạo tài sản cố định vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

- Vụ kế hoạch đầu tư – Bộ thương mại
- Cục đầu tư nước ngoài – Bộ kế hoạch và đầu tư

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Công ty Liên doanh vốn đầu tư nước ngoài về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng để vận chuyển hành khách công cộng nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý cơ quan, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Bên hợp doanh được miễn thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận tải chuyên dùng để đưa đón công nhân (ôtô 24 chỗ ngồi trở lên phương tiện thủy) nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Căn cứ Danh mục II, điểm 3, mục I quy định chi tiết phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh theo Giấy phép đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên, thì: Phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ là các phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt động kinh doanh tại Giấy phép đầu tư; như vậy xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên là phương tiện có chức năng để vận tải hành khách công cộng nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu.

Theo ý kiến của Tổng cục Hải quan phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ chỉ là những xe tải chở vật liệu trong công trường, nhà máy, xe chở hàng hóa, hành khách trong sân ga, bến cảng… Mặt khác xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên là loại xe trong nước đã sản xuất được; Tổng công ty Công nghiệp ôtô Việt Nam cũng kiến nghị không miễn thuế ôtô vận chuyển hành khách mà trong nước đã sản xuất được nhằm mục đích phát triển nền công nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam. Tổng cục Hải quan thấy cần phải làm rõ khái niệm dây chuyền công nghệ được hiểu thế nào cho đúng, tránh vận dụng tùy tiện. Nếu coi ôtô khách là phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, theo Tổng cục Hải quan là chưa phù hợp. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị không cho miễn thuế đối với ôtô vận chuyển hành khách mà trong nước đã sản xuất được.

Đề nghị Quý cơ quan có ý kiến vào vấn đề nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất, đúng quy định. Xin nhận lại ý kiến vào ngày 27 tháng 10 năm 2005.

Cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4306/TCHQ-KTTT ngày 17/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng để vận chuyển hành khách công cộng nhập khẩu tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!