Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4286/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng XK gửi kho ngoại quan

Số hiệu: 4286/TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4286/TCHQ/GSQL
V/v: hàng XK gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Chi nhánh công ty TNHH NN Một thành viên XNK sản phẩm Cơ khí
(Đ/c: số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.Hồ Chí Minh)
 

Tổng cục Hải quan xin trả lời câu hỏi của doanh nghiệp nêu tại Hội nghị đối thoại về thuế và Hải quan ngày 22/9/2005 như sau:

Câu hỏi:

Hàng xuất khẩu gửi vào kho ngoại quan, đã hoàn thành thủ tục hải quan. Nhưng khi doanh nghiệp kê khai đề nghị Bộ Thương mại xét thưởng xuất khẩu thì Bộ Thương mại cho rằng hàng chưa hoàn thành thủ tục hải quan mà chỉ xét thưởng khi doanh nghiệp có tờ khai hải quan mậu dịch và đã giao hàng lên tàu xuất đi nước ngoài.

Trả lời:

Khoản 2, Điều 35, Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan quy định: đối với hàng hóa xuất khẩu từ nội địa đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng phải làm đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định như đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài.

Căn cứ quy định dẫn trên thì hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan là hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan để chờ xuất khẩu ra nước ngoài. Việc quy định các tiêu chí xét thưởng xuất khẩu của Bộ Thương mại sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của việc xét thưởng. Đề nghị Chi nhánh Công ty liên hệ với Bộ Thương mại để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan xin cám ơn sự hợp tác của Chi nhánh Công ty./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4286/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng XK gửi kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.078
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74