Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4276TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4276TCHQ/GSQL
V/v: Thanh lý xe ôtô của XN ôtô V75

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1499/HQHN-NV ngày 23/09/2005 của Cục Hải quan TP Hà Nội báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc có cấp giấy phép chuyển nhượng, mở tờ khai và làm thủ tục truy thu thuế đối với chiếc xe ôtô Nissan Bluebird của Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao không? (chiếc xe này do ông Gasmi Abdenour - Tuỳ viên văn hóa Đại sứ quán Angieri chuyển nhượng cho Cục Phục vụ ngoại giao theo giấy phép số 75/HQ-PMD ngày 01/09/1992 của Tổng cục Hải quan), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội căn cứ quy định tại điểm 2, Phần II, Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/05/2001 của Tổng cục Hải quan quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch để làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ôtô nêu trên (gửi kèm giấy phép số 75/HQ-PMD).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4276TCHQ/GSQL ngày 13/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc Thanh lý xe ôtô của XN ôtô V75

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.396

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!