Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4275/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4275/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4275/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khí công nghiệp Việt Nam

Trả lời công văn số 117/CV-KCN ngày 25/06/2007 của Công ty về đề nghị được làm thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định miễn thuế tại Chi Cục Hải quan Đầu tư trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điểm 2, mục I, phần D, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định miễn thuế, người nộp thuế phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc gần trụ sở chính của doanh nghiệp (trong trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không có Cục Hải quan).

Theo hướng dẫn trên, nếu Công ty có trụ sở chính đóng tại tỉnh Bắc Ninh thì Công ty phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Hà Nội.

Việc Công ty đăng ký danh mục trên tại Chi Cục Hải quan Bắc Ninh (trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội) là không đúng quy định, vì Chi Cục Hải quan không có thẩm quyền đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu.

2. Về nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu:

Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn chung cho toàn ngành Hải quan thực hiện thống nhất.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn chung, để kịp thời giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định nêu tại công văn số 117/CV-KCN ngày 25/6/2007 trên đây tại Chi cục Hải quan Đầu tư trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, nếu máy móc, thiết bị này nhập khẩu về các cửa khẩu thuộc TP. Hồ Chí Minh và Công ty đã đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu đúng hướng dẫn tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục Hải quan Hà Nội;
- Cục HQ TP.HCM;
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4275/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78