Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4268/TXNK-CST năm 2017 về thuế đối với phế liệu vượt quá 3% tổng lượng nguyên liệu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 4268/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4268/TXNK-CST
V/v thuế đối với phế liệu vượt quá 3% tổng lượng nguyên liệu

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hàn Tuyền.
(Thôn 8, xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời công văn số 01-0717/CV-HT ngày 21/7/2017 của Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hàn Tuyền về việc nộp thuế đối với phế liệu vượt quá 3% tổng lượng nguyên liệu, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ khoản a điểm 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam:

Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38 nêu trên.

Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38 nêu trên.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu để gia công được sử dụng làm quà biếu, quà tặng thì thực hiện miễn thuế theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.

Đề nghị Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hàn Tuyền nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị liên hệ với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai đã được hướng dẫn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hàn Tuyền biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám sát quản lý;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Chi cục Hải quan Phú Thọ;
- Lưu: VT, CST-Sâm
(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4268/TXNK-CST năm 2017 về thuế đối với phế liệu vượt quá 3% tổng lượng nguyên liệu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


301
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153