Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4267/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu lô hàng 72 chiếc ca-vát là tài liệu minh họa, quà tặng phục vụ cho Hội thảo

Số hiệu: 4267/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4267/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006 

 

 Kính gửi: 

- Cục Hải Quan Thành Phố Hà Nội
- Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ Công Nghiệp
(386 Nguyễn Trãi – Q.Thanh Xuân – TP. Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 2175/SHTT-QHQT ngày 14/09/2006 của Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu lô hàng 72 chiếc ca-vát là tài liệu minh họa, quà tặng phục vụ cho Hội thảo "Chiến lược sở hữu trí tuệ với các tổ chức nghiên cứu" do Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Về trường hợp này Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 4.2.3 Phần II Mục D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Xét đề nghị của Cục Sở hữu trí tuệ tại công văn số 2175/SHTT-QHQT về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu lô hàng 72 chiếc ca-vát để phục vụ Hội thảo; Tổng cục Hải quan đồng ý miễn thuế nhập khẩu cho 72 chiếc ca-vát do Ô. John Fraser là giảng viên của lớp hội thảo nhập khẩu vào Việt Nam làm tài liệu minh họa phục vụ cho công tác giảng dạy và làm quà tặng cho các học viên. Hồ sơ xem xét giải quyết miễn thuế gồm:

- Văn bản yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cá nhân được biếu, tặng;

- Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận biếu, tặng hàng hóa; giấy thông báo hoặc thỏa thuận gửi hàng mẫu;

- Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan;

Giao cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ và giải quyết cụ thể.

Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng số quà tặng trên đúng Mục đích đã được miễn thuế nhập khẩu không được nhượng bán. Nếu sử dụng khác với Mục đích đã được miễn thuế thì phải kê khai nộp truy thu toàn bộ số thuế đã được miễn và bị xử phạt vi phạm theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4267/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu lô hàng 72 chiếc ca-vát là tài liệu minh họa, quà tặng phục vụ cho Hội thảo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112