Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4262/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc đối với việc được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế của Công ty thực phẩm Lâm Đồng

Số hiệu: 4262/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4262/TCHQ-KTTT
V/v: thời gian ân hạn

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Dak Lak

Trả lời công văn số 821/CHQĐL-NV ngày 31/8/2006 của Cục Hải quan Daklak về việc vướng mắc đối với việc được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế của Công ty thực phẩm Lâm Đồng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo tra cứu trên Hệ thống quản lý nợ thuế theo tờ khai, Hệ thống quản lý rủi ro thì Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (MST: 5800408245) trong thời gian 365 ngày đã từng bị nợ thuế quá 90 ngày (số tiền: 413.000 đồng) tờ khai 174/NSX ngày 20/6/2005 tại Cục Hải quan Daklak đã nộp tiền ngày 15/5/2006, do đó không được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Daklak kiểm tra, đối chiếu nếu Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng luôn chấp hành tốt pháp luật từ trước tới nay không vi phạm, và chỉ từng bị nợ thuế quá hạn đối với tờ khai 174/NSX nêu trên thì cho phép Công ty được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế đối với các lô hàng là hàng sản xuất xuất khẩu; đối với các lô hàng khác phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Daklak biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP thực phẩm Lâm Đồng;
(4b Bùi Thị Xuân – Đà Lạt)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4262/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc đối với việc được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế của Công ty thực phẩm Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37