Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 424/TCHQ-TXNK xem xét miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 424/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 16/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/TCHQ-TXNK
V/v xem xét miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 074/HQAG-KTSTQ ngày 10/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delta AGF. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 074/HQAG-KTSTQ nêu trên, Cục Hải quan tỉnh An Giang nêu chưa rõ những căn cứ đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của Công ty, đồng thời Tổng cục Hải quan không nhận được hồ sơ kèm theo như nêu trong báo cáo.

Để có cơ sở hướng dẫn trả lời, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh An Giang báo cáo cụ thể nội dung vụ việc, những vướng mắc, căn cứ và đề xuất hướng xử lý kèm theo hồ sơ có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 424/TCHQ-TXNK xem xét miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30