Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 422/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 422/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Vũ Lê Quân
Ngày ban hành: 19/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC
GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 442/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan với hàng XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam
(Khu J-3&4, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Phúc đáp công văn số 039/2019/HOGV/CV ngày 25/01/2019 của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam hỏi về thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hủy tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ:

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp phải hủy tờ khai thì tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng chỉ được hủy khi người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu. Như vậy, trường hợp nêu tại công văn của Công ty không thuộc các trường hợp phải hủy tờ khai.

2. Về thủ tục hải quan, trách nhiệm của người xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty biết và thực hiện. Trường hợp có phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục quản lý để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 422/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.136

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.7.202