Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4219/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4219/TCHQ-KTTT
V/v: mất TKHQ khi làm thủ tục hoàn thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 3187/HQTP-NV ngày 26/9/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc người khai hải quan bị mất bản lưu tờ khai hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu kinh doanh được điều chỉnh từ thuế suất thông thường sang thuế suất ưu đãi và những trường hợp tương tự. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Khi làm thủ tục hoàn thuế đối với trường hợp nêu trên và các trường hợp tương tự, hải quan các địa phương áp dụng hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 4783/TCHQ-KTTT ngày 01/10/2002 của Tổng cục Hải quan để giải quyết thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp.

2. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp có trách nhiệm sao y bản lưu hải quan của tờ khai hàng hóa nhập khẩu để bổ sung vào bộ hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (5 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4219/TCHQ-KTTT ngày 12/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc mất TKHQ khi làm thủ tục hoàn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!