Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4209/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh

Số hiệu: 4209/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4209/TCHQ-GSQL
V/v: triển khai Quy trình thủ tục
hải quan đối với phương tiện vận
tải đường bộ XNC

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi : Cục Hải Quan Các Tỉnh, Thành Phố

Ngày 29/08/2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC Ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ, và Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1635/QĐ-TCHQ ngày 12/09/2006 về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quán đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.

Để triển khai 02 quyết định trên, Tổng cục có ý kiến chỉ đạo như sau:

1)Tổng cục gửi đơn vị các văn bản gồm:

- Quyết định số 44/2006/QĐ-BTC ngày 29/08/2006 của Bộ Tài chính Ban hành Tờ khai hải quan dùng cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ - kèm 02 mẫu Tờ khai HQVN/2006/01-PTVT.ĐB và HQVN/2006/02-PTVT.ĐB.

- Quyết định số 1635/QĐ-TCHQ ngày 12/09/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ-kèm theo:

 + 02 mẫu Danh sách hành khách tạm xuất-tái nhập do Cục Đường bộ Việt Nam phát hành-ký hiệu ĐBVN/2006/PTVT.CĐ và ĐBVN/2006/PTVT.HĐ (Có giá trị thực hiện kể từ ngày 01.01.2007).

 + 10 mẫu biểu ban hành kèm Quyết định số 1635/QĐ-TCHQ ngày 12/09/2006 dẫn trên.

2)Các đơn vị nhận được văn bản, tổ chức nghiên cứu tập huấn cho cán bộ, công chức để triển khai thực hiện và lập nhu cầu ấn chỉ sử dụng của đơn vị gửi ngay về Vụ KHTC trước ngày 30/09/2006.

3)Vụ KHTC chủ trì tổ chức việc in và cấp phát các ấn chỉ nêu tại Điểm 1 trên như sau:

3.1- Đối với ấn chỉ Tờ khai PTVT.XNC (02 mẫu) là loại ấn chỉ không thu tiền, gồm:

 + Mẫu tờ khai PTVT.ĐB.TN-TX (HQVN/2006/01-PTVT.ĐB) gồm 02 liên, in mầu xanh;

 + Mẫu tờ khai PTVT.ĐB.TX-TN (HQVN/2006/0PTVT.ĐB) gồm 02 liên, in mầu hồng;

Yêu cầu khẩn trương tổ chức in và cấp phát theo nhu cầu đăng ký cụ thể của Hải quan cửa khẩu.

3.2- Đối với 10 biểu mẫu nêu tại Điểm 1 trên, theo nhu cầu đăng ký cụ thể của Hải quan cửa khẩu thì tổ chức in, cấp phát sử dụng và quản lý theo quy định.

4) Đối với ấn chỉ tờ khai cũ của PTVT.XNC (Tờ khai HQ 2002.01-PTVT và Sổ theo dõi HQ 2002 03A-PTVT & HQ 2002 03B-PTVT) được sử dụng cho đến ngày Hải quan cửa khẩu nhận được ấn chỉ tờ khai theo mẫu mới kể trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Bộ Tài chính(để b/c);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Tổng cục;
- Công ty Nam Hải;
- Lưu VT, GSQL

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Đặng Thị Bình An
 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4209/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125