Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4188/VPCP-CN về việc cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4188/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 27/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4188/VPCP-CN
V/v cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Thương mại;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (công văn số 2450/UBND-KT ngày 30 tháng 5 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Thương mại (công văn số 3562/BTM-XNK ngày 20 tháng 6 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1647/BNN-KL ngày 19 tháng 6 năm 2007) về việc cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Thương mại căn cứ vào thẩm quyền được giao để xử lý việc nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thương mại, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3).Lĩnh. 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4188/VPCP-CN về việc cho phép nhập khẩu gỗ đã qua chế biến có xuất xứ từ Campuchia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


826
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.42.25