Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4174/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4174/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời vướng mắc tại Hội nghị
đối thoại về thuế và Hải quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty cổ phần Trường An
(Số 237. Nguyễn Trãi. Q.1. TP Hồ Chí Minh)
 - Công TY TNHH TM SX Oai Hùng
(Lô III-6. Đường 11 – KCN Tân Bình. Q. Tân Bình. HCM)
 - CN Cty TNHH một thành viên XNK SP Cơ khí
(12. Nguyễn Thị Minh Khai. Quận 1. TP Hồ Chí Minh)

Trả lời câu hỏi của ba Công ty về thủ tục tham vấn, thời hạn tham vấn và kết quả tham vấn. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 118/TT/BTC ngày 06/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60 về xác định giá tính thuế tại điểm IV. “Tham vấn” nêu rõ:

1. Các trường hợp phải tham vấn: Các lô hàng nhập khẩu mà cơ quan Hải quan có nghi ngờ về tính trung thực, chính xác của một trong các chứng từ hay nội dung khai báo liên quan đến việc xác định tính thuế nhưng cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để kết luận.

2. Thời gian tiến hành tham vấn: Việc tham vấn được thực hiện sau khi lô hàng được thông quan, vào thời điểm sớm nhất là 15 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan gửi văn bản thông báo cho người khai Hải quan, tính theo dấu Bưu điện. Trong trường hợp cần thay đổi thời gian tiến hành tham vấn, các bên cần trao đổi và thống nhất với nhau, quyền quyết định cuối cùng về thời gian tham vấn thuộc về cơ quan Hải quan.

Như vậy, các trường hợp phải tham vấn và thời gian tham vấn phụ thuộc vào từng lô hàng, sự phối hợp giữa người khai Hải quan và cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục. Trường hợp các Doanh nghiệp đề nghị như: Thời gian tham vấn của Hải quan kéo dài 6-7 tháng; các lô hàng như nhau đã tham vấn có phải tham vấn lần 2 nữa không, Tổng cục Hải quan tiếp thu để đưa vào văn bản hướng dẫn Luật thuế XNK bổ sung sửa đổi trong thời gian sắp tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty được biết.

Xin cảm ơn sự hợp tác của doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 



Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4174/TCHQ-KTTT ngày 10/10/2005 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc tại Hội nghị đối thoại về thuế và Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.286

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122