Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4170/TCHQ-KTTT về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế mở rộng dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4170/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4170/TCHQ-KTTT
V/v: Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế mở rộng dự án đầu tư 

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH May mặc ST PETER
(xã Ái Quốc, Nam Sách, Hải Dương)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/TCHQ ngày 20/7/2007 của Công ty TNHH May mặc ST PETER về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và công văn số 4023/TCHQ-KTTT ngày 31/8/2006 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thuế nhập khẩu và xác định tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư; theo đó: Doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hóa miễn thuế tạo tài sản cố định lần đầu phải tự kê khai Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi (theo mẫu của cơ quan Hải quan) và đăng ký với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc cơ quan Hải quan nơi thuận tiện (trong trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không có cơ quan Hải quan).

Theo như hướng dẫn trên, Công ty TNHH May mặc ST PETER được UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC3-HD ngày 28/02/2005 mở rộng sản xuất của doanh nghiệp, Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty có trụ sở chính tại Chi cục Hải quan Hải Dương – Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, thì phải nộp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định và các văn bản có liên quan với Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được xác nhận và đăng ký Danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế. Yêu cầu, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ vào các quy định hiện hành về chính sách ưu đãi đầu tư để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH ST PETER được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4170/TCHQ-KTTT về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế mở rộng dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66